Etikett: Grekland

Solidaritet med de arresterade kommunisterna i Grekland!

Sveriges Kommunistiska Parti uttrycker sin solidaritet med kamraterna från Greklands Kommunistiska Parti, som blivit våldsamt arresterade av polisen på grund av sin principfasta kamp mot Greklands deltagande i eskaleringen av kriget i Ukraina. I synnerhet …

SKPORG19

Helgen 31/8 till 1/9 hölls SKP:s organisationskonferens 2019 i Stockholm. Att kunna hålla en sådan konferens för kamrater från hela landet och med inbjudna internationella gäster är ett tecken så gott som något på hur …

Kommunist- och arbetarpartier till stöd för KKE

Solidaritetsmeddelande med KKE inför valstriden den 20 september Vi, kommunist- och arbetarpartierna som undertecknar detta uttalande uttrycker vår solidaritet med Greklands kommunister inför den stundande svåra valstriden den 20 september. Vi uppmanar arbetare, ungdomar och …

Solidaritet med Greklands folk

I söndags hölls en folkomröstning i Grekland, där ca 60 % röstade för nej-alternativet och valdeltagandet var också ca 60 %. Men vad handlade omröstningen om egentligen? Den medvetet vaga frågeställningen har som befarat lämnat …

För ett stärkt KKE!

Stockholm den 10 juni 2012 Sveriges Kommunistiska Parti- SKP sänder från sitt partistyrelsemöte den 9-10 juni sina hälsningar till Greklands Kommunistiska Parti- KKE inför valet den 17 juni och önskar KKE all framgång i samband …