Solidaritet med det palestinska folket

Med anledning av den internationella dagen för solidaritet med det palestinska folket hedrar det Europeiska Kommunistiska Initiativet de militanta kämparna bland det palestinska folket som ger sina liv i kampen mot den israeliska ockupationen.

Det Europeiska Kommunistiska Initiativet fördömer den långvariga israeliska ockupationen som har stötts och fortfarande stöds av USA, Nato och EU.

Det uttrycker sin fulla internationalistiska solidaritet med det palestinska folket, beslutsamt fördömer vi de förtal som kännetecknar kampen för det palestinska folket som ”terrorism” och förkastar logiken som sätter både ”gärningsmannen” och ”offret” på lika villkor, vilket främjas av borgerliga och opportunistiska krafter.

Vi uppmanar arbetarklassen, och alla folk att stärka sin solidaritet med det palestinska folket och att kräva:

  • Ett slut på den israeliska ockupationen och inrättandet av en oberoende, livskraftig och suverän palestinsk stat enligt 1967 års gränser med östra Jerusalem som huvudstad och dess erkännande som ett medlemsland i FN.
  • Ett omedelbart tillbakadragande av den israeliska ockupationsarmén och bosättarna från palestinskt territorium.
  • Rivning av den oacceptabla muren.

Kampen för det palestinska folket är en del av kampen mot imperialistiska krig och interventioner, mot kapitalistiskt barbari, för att i sin tur avskaffa exploateringen av människan.

Sekretariatet för det Europeiska Kommunistiska Initiativet
29-11-2016