Publicerad den

Stöd det venezolanska folkets kamp mot imperialismen!

Maduro. Bild i Telesur 190119.
Maduro. Bild i Telesur 190119.
Maduro. Bild i Telesur 190119.

Sveriges Kommunistiska Parti fördömer kategoriskt alla försök att påtvinga det venezolanska folket en regering och ordning som de själva inte valt – vad som händer i Venezuela är en sak för det venezolanska folket att avgöra.

Självutnämningen av Juan Guaidós som president och erkännandet av honom som gjorts av den US-amerikanska regimen – och flera av dess medlöpare – är ett försök att avsätta den folkvalde presidenten Nicolas Maduro för att påtvinga folket i Venezuela en regim som kommer stegra utsugningen av landets mänskliga och ekonomiska resurser. Det är en imperialistisk offensiv som syftar till att öppna upp landet också för utländska, främst amerikanska, monopol.

Vägen till frihet är kantad av svårigheter och skenbara genvägar, men med det arbetande folkets organisering som utgångspunkt finns goda förutsättningar att stå emot imperialismens påtryckningar. Det finns ingen annan väg framåt än att det venezolanska folket fortsätter försvara det de hittills åstadkommit genom att kraftigt fördjupa den process de påbörjat och leda den i kamp mot det kapitalistiska systemet. I detta har folket i Venezuela de svenska kommunisternas fulla stöd.

Nej till all intervention i Venezuela!

Länge leve det venezolanska folkets kamp!

Sveriges Kommunistiska Parti