Publicerad den

Solidaritetsdagar med Polens Kommunistiska Parti

I Polen fortsätter den politiska processen att kriminalisera den kommunistiska oppositionen. Den serie rättegångar som bedrivits mot Polens Kommunistiska Parti och dess tidning ”Brzask” har nu pågått i snart fem år. Under tiden har lagändringar hunnit antas, nyligen  mest uppmärksammat i form av artikel 256, som syftar till att förbjuda innehav av kommunistisk litteratur och förespråkandet av kommunistiska idéer. Påföljden är upp till 3 års fängelse.

Efter att Polens Kommunistiska Parti kommit segrande ur den senaste ronden den 17 mars 2020, har åklagarsidan, stärkta av de nya lagarna, överklagat. En ny rättegång hölls den 29 september, där dom väntas den 13 oktober.

Trots kapitalistpressens stolta proklamationer om tryck-, förenings- och meningsfrihet, pågår i realiteten det diametralt motsatta i tysthet bortom den allmänna vetskapen. Det blir därmed särskilt viktigt att belysa det som sker i solidaritet med den polska oppositionen, då en liknande utveckling mycket väl också kan komma i Sverige i takt med att klassmotsättningarna fortsätter skärpas.

Skeendena i Polen visar att lagar kan komma och gå utifrån det som för dagen gynnar den borgerliga klassdiktaturens intressen. Därför får aldrig slaget om lagarna bli det centrala, då det förutsätter acceptans av det ekonomiska system som alstrar dem. Klart är att kampen mot arbetarklassen kommer att fortsätta, med alla medel och förevändningar, så länge arbetarklassen inte gått segrande ur den.

Sveriges Kommunistiska Parti uttrycker, i likhet med våra systerpartier, vår fulla solidaritet med Polens Kommunistiska Parti.

Leve Polens Kommunistiska Parti!