Publicerad den

Nyårshälsning

Arkivbild från SKP:s valupptakt i Malmö 2018.

2020 har varit ett märkligt år. Coronakrisen är inte bara en pandemi. Det är också en ekonomisk kris, ofrånkomlig det kapitalistiska systemet. Virusets spridning ger både möjlighet och tillfälle att dölja den kapitalistiska överproduktionskris som vi redan innan viruset kunde skönja i horisonten.

2021 ser ut att bli bättre, inte för kapitalismen, krisens följder kommer göra sig allt tydligare, men vaccinering ser ut att komma igång på allvar och det gör att kommunisterna kan normalisera sin aktivitet, med ökade ansträngningar kommer vi bekämpa att krisens bördor läggs på arbetarklassens axlar.

2020 har visat, tydligare än någonsin, att det är arbetarklassen som bär upp landet. Vi vill med denna nyårshälsning sända en särskild hälsning till alla de som arbetar inom vården, skolorna, kollektivtrafiken och andra sektorer som är nödvändiga för att samhället ska fungera. Vill vi rikta ett tack till alla de hjältar som med knappa resurser och stort mod bekämpar pandemin. Det är en skam att de resurser som ni hade behövt inte finns men det är en ära för oss och hela det arbetande folket att ni finns till och gör ert yttersta!

2021 lovar vi att intensifiera kampen för er. Årtionden av nedskärningar, oavsett politiskt styre, måste få ett stopp. Arbetarklassen skapar rikedomarna och får för detta smulorna från bordet.

2020 har för partiet inneburit nya lärdomar. Vi tackar alla de som deltagit på våra digitala sammankomster. Nu behöver vi er, nu behöver vi att ni tar steget in i partiet så vi på allvar kan framhäva att arbetarklassen också bär framtiden i sina händer.

2021 är året då vi stärker arbetarklassen och partiet i kampen för socialismen. Det är vårt nyårslöfte.

SKP önskar ett Gott Nytt År!

Sveriges Kommunistiska Parti