Rapporter från partiets 38:e kongress

Under SKPs 38:e kongress rapporterade tidningen Riktpunkt fortlöpande om kongressen. För att ta del av referat, uttalanden med mera så besök samlingssidan: SKPs 38:e kongress.