Publicerad den

Stockholm: manifestation för Kuba

Den senaste tidens allt hårdare angrepp på det pressade Kuba manar kommunisterna att ännu tydligare ta ställning för den internationella solidariteten. I skuggan av den amerikanska blockaden har landet drabbats hårt, både ekonomiskt och hälsomässigt. Det har exempelvis varit svårt för landet att få tag på de kanyler som behövs för att vaccinera befolkningen mot covid-19.

På flygbladet som Sveriges Kommunistiska Parti har presenterat går följande att läsa:

Sveriges Kommunistiska Parti uttrycker sin fulla solidaritet med den kubanska nationens kamp mot imperialismen och vi står sida vid sida med de kubanska massorna som har intagit de kubanska städernas gator till försvar för sin revolution. Vi upprepar vad den kubanska presidenten sa: gatorna tillhör revolutionärerna!

På mötet kommer bland andra Andreas Sörensen, partiordförande för SKP, att tala. Manifestationen kommer att äga rum på Medborgarplatsen i Stockholm klockan 17:00 den 20 juli.