Publicerad den

Allt stöd till Sudans kämpande folk och till kommunisterna

Under måndagsmorgonen har vi nåtts av budskapet om att en militärkupp organiserats i Sudan och att arresteringar påbörjats av politiska motståndare. Kommunisterna, som länge stått längst fram i kampen mot diktatur och förtryck, är även dessa utsatta för repressionen.


Medan pansarvagnar omringar presidentens bostad manar kommunisterna i landet till politisk strejk och civil olydnad. De visar därmed att de även fortsättningsvis kommer att stå främst i kampen. De manar till solidaritet och vi svarar.


Vi uppmanar därför till stöd för Sudans kämpande folk och till solidaritet med kommunisterna och de som drabbas av den reaktionära repressionen.


Länge leve Sudans kämpande folk!
Länge leve det Sudanesiska Kommunistpartiet!


Arbetsutskottet
Sveriges Kommunistiska Parti