Publicerad den

Kommunisternas kommunalpolitiska program

Kommunförvaltningen i kommunerna är tillsammans med länsorganisationen den kapitalistiska statens förlängda arm. Kommunisternas arbete i och gentemot kommuner och regioner är därför en integrerad del av partiets politik och det politiska arbetet.

Genom att studera och påverka kommunalpolitiken kan kommunisterna klä av kapitalismen och dess företrädare även på lokal och regional nivå.  Genom aktiv opinionsbildning och representation i kommunala förvaltningar kan kommunisterna flytta fram arbetarklassens positioner. Genom att engagera vänligt sinnade och lokala krafter kan inte bara kampen mot nedskärningar stärkas, utan också rörelsen för socialism.

Syftet med kommunisternas kommunalpolitiska program är framför allt att skapa medvetenhet hos människor om socialismens nödvändighet. Kommunisternas kommunalpolitiska arbete ska främja en revolutionär omgestaltning av samhället. Arbete i kommunhuset ska vid varje enskilt läge och tillfälle avslöja kapitalismens verkliga natur, kommunisterna är i de kommunala församlingarna inte parlamentariker, utan kommunister. Det betyder också att kommunisterna inte medverkar till att bygga illusioner om vad kapitalismen och dess stat verkligen är och vilka dess funktioner faktiskt är.

Just därför måste det kommunalpolitiska arbetet aktivt rasera allt förtroende för kapitalismen och dess stat. Så länge ett minsta förtroende kvarstår för kapitalismen och dess stat, kommer arbetarklassen inte att vara motiverad eller beredd till revolution. Det betyder att kommunisterna stödjer reformer i den kommunala och regionala sektorn som flyttar fram arbetarklassens medvetenhet och positioner.

Om detta och om de krav kommunisterna kommer att arbeta för i de kommunala församlingarna och en hel del annat kan du läsa i partiets kommunalpolitiska program, som antogs vid partiets 38 kongress förra året och nu äntligen publiceras.

Läs programmet här eller beställ hem ett exemplar genom att maila till skp@skp.se.