Publicerad den 1 kommentar

Förebyggande hälsovård är en grundläggande rättighet – vi kräver den omedelbart!

Nedan följer ett uttalande från det Europeiska Kommunistiska Initiativet om den sjukvård som hade behövts för att på ett effektivt sätt möta de behov som uppstod i och med pandemin.

COVID-19, som först upptäcktes i slutet av 2019 och som klassificerades som en världsomspännande pandemi i mars 2020, har härjat i nästan två år. Under denna period har 271 miljoner människor smittats och fler än 5 miljoner har dött på grund av COVID-19. De allra flesta dödsfallen har skett i USA, som har det mest marknadsorienterade sjukvårdssystemet i världen, men ”utvecklade” europeiska länder med stora ekonomier befinner sig också högt på listan över mängd dödsfall.

Ansvaret är kapitalismens

Det största ansvaret för hur utdraget detta folkhälsoproblem har blivit ligger i att det kapitalistiska systemet prioriterar monopolens vinster över människors hälsa. Adekvata åtgärder har inte vidtagits från början; arbetsplatser, kollektivtrafik och allmänna områden har inte pandemisäkrats, och effektiv övervakning av infekterade har inte genomförts. Stora massor av arbetare stod inför det svåra valet av att inte arbeta och att svälta eller bli sjuka.

Det kommersialiserade sjukvårdssystemet gör att allt, från provtagningskit till läkemedelsbehandlingar och intensivvård, är en vara som köps och säljs till höga priser. Medan företag och privata sjukhus som producerar dessa livsviktiga material och tjänster blir rikare på pandemins fortsättning, saknar miljontals arbetare och andra inom de fattiga samhällsskikten möjlighet till screening, diagnos och behandling.

All forskning, produktion och distribution av vaccin och läkemedel måste utföras och styras av det offentliga

Även om effektiva vacciner mot viruset utvecklades under slutet av 2021, kunde många länder inte uppnå en vaccinationsfrekvens som räckte för att immunisera majoriteten av befolkningen. Det beror på att läkemedels- och vaccinforskningen är i händerna på monopol med tillgång till offentliga resurser och som gör enorma vinster på sina produkter. Tillverkning och distribution av vacciner överlämnas helt och hållet till monopolens initiativ och konkurrensen mellan dem.

Patent på Covid-vaccin måste avskaffas, men det är något som EU, många stater och monopol motsätter sig. Detta skulle möjliggöra en högre vaccinationstakt i länder där vaccinationsfrekvensen är mycket låg.

Den tes som hävdar att ”företag måste leda läkemedels- och vaccinforskning för att göra framsteg” är helt fel och dessutom lögnaktig. Det mest konkreta beviset mot detta är Kubas socialiserade hälsosystems framgångar mot pandemin. Trots USA:s kriminella blockad och stora ekonomiska svårigheter har Kuba lyckats hålla pandemin under kontroll med sitt planerade och vetenskapliga förhållningssätt och har vaccinerat mer än åttio procent av sin befolkning med de vacciner som har utvecklats av kubanska forskare.

Politiska rättigheter begränsas godtyckligt

Kapitalistiska stater har använt pandemin som en ursäkt för att begränsa folkets politiska rättigheter och friheter och för att hindra arbetare från att organisera sig. Även om de nödvändiga åtgärderna för att begränsa pandemin inte vidtogs i praktiken infördes undantagstillstånd godtyckligt med förbud mot rätten till att demonstrera och samlas. Denna situation är inte bara politiskt oacceptabel utan öppnar också upp för nya och obotliga problem för folkets hälsa.

Sjukvårdsarbetares utbrändhet måste kompenseras

En annan dimension av skadan som orsakats av pandemins misskötsel är dess påverkan på sjukvårdspersonal, som lämnas med otillräcklig utrustning, långa och ansträngande arbetspass och otillräcklig vilotid. För närvarande uppges det att endast två av fem sjukvårdsarbetare världen över är helt vaccinerade, medan mer än hundra tusen sjukvårdsarbetare har mist livet. I många länder har sjukvårdspersonal genomfört strejker och protester mot yrkesutbrändhet och exploateringen av deras arbetskraft. Vi hyllar deras legitima kamp.

Arbetarna kräver genom sin kamp ett offentligt och gratis sjukvårdsystem och ställer sig emot kommersialisering, stängning av offentliga sjukhus och stöd till affärsgrupper inom sjukvården. Alla privata sjukvårdsinstitutioner bör rekvireras; ett tillräckligt antal vårdplatser, intensivvårdsavdelningar och primärvårdscentraler bör anordnas; brist på utrustning bör elimineras. Tester, ansiktsskydd och vacciner bör distribueras gratis till alla som behöver dem. Vårdpersonalens krav måste tillgodoses, intensifieringen av arbetet måste upphöra.

Vi kommer att kämpa för vår rätt till hälsa

Som partier anslutna till det Europeiska Kommunistiska Initiativet kämpar vi för att skydda människors liv och hälsa, för att samla krafter runt målet om en annan organisation av ekonomin och samhället – det vill säga socialismen, som uteslutande kommer att utformas av folkets behov – och att bli av med monopolen och kapitalets profiter.

1 reaktion på “Förebyggande hälsovård är en grundläggande rättighet – vi kräver den omedelbart!

  1. […] sätt möta de behov som uppstod i och med pandemin. Uttalandet finns även publicerat på Sveriges Kommunistiska Partis […]

Kommentarer är stängda.