Publicerad den 1 kommentar

Internationella kvinnodagen – 8 mars

Kvinnors löner är i genomsnitt 90% av männens. Pensionerna för en kvinna är i genomsnitt 70% av männens. Behöver det vara såhär? Vad betyder det egentligen?

Det betyder i vart fall inte att kvinnor har befriats från ansvaret för hem och familj. Idag som alltid arbetar många kvinnor deltid för att hinna med att ta hand om barnen och hushållet. Därmed får de en lägre livsinkomst än män med samma yrke och en sämre pension. Kvinnors arbeten återfinns också ofta inom städning, vård och omsorg. Det är lågt betalda arbeten där omhändertagandet av medmänniskorna så att säga flyttats ut från familjen, arbeten som kan försvinna när det blir mera lönsamt att kvinnorna stannar hemma. För så fungerar kvinnorna i dagens samhälle – de är en reservarmé som kan få arbeta när det kapitalistiska samhället behöver dem, och skickas tillbaka hem när arbetslösheten stiger.

Är det då männens fel att jämställdheten haltar? Visst kan män vara mer eller mindre jämlika, men det faktum att någon i familjen måste jobba deltid för att få livspusslet att fungera är ett strukturellt problem.  Att tro att lösningen ligger i att alla kvinnor ska jobba heltid för att de ska få samma villkor som männen är dessutom att göra mannen till norm. Ett sådant krav säger att kvinnor ska låta sig utsugas på det manliga sättet, och att det skulle vara en förbättring. Men om det inte fanns krav på lönsamhet, så skulle både män och kvinnor kunna arbeta 6 timmar om dagen med bibehållen lön och få tid till familjen och jämställdheten.

Ändå är det naturligtvis oerhört viktigt att kräva lika lön för lika arbete och en uppvärdering av de traditionella kvinnoyrkena. Vi måste ställa lönekrav och samtidigt lyfta betydelsen av det arbete som kvinnor utför i samhället. Det är också viktigt att alla garanteras samma möjligheter till utbildning och att kvinnor slår hål på de glastak som hindrar dem från att ta ansvarsfulla poster inom facket eller på arbetsplatsen och att kvinnor som arbetat deltid och gjort största delen av hemarbetet ändå får en pension som det går att leva på.

Det här är inte en kamp mellan män och kvinnor. Det är en kamp för kvinnor och en kamp för män, som vi gemensamt måste föra, för att avskaffa kapitalismen som är orsaken till kvinnoförtrycket. Män och kvinnor måste stå tillsammans i klasskampen och tillsammans måste lyfta kvinnofrågorna i denna klasskamp – för kvinnornas befrielse handlar också om männens befrielse från stereotypa könsnormer och från ett ofta övermäktigt ekonomiskt ansvar för familjen.

Den 8 mars och alla andra dagar hedrar Sveriges Kommunistiska Parti alla kämpande kvinnor och män, och ställer sig tillsammans med dem i kampen för en mänsklig, socialistisk värld.

Därför säger vi:

INGEN KLASSKAMP UTAN KVINNOKAMP, INGEN KVINNOKAMP UTAN KLASSKAMP

1 svar på “Internationella kvinnodagen – 8 mars

  1. […] Sveriges Kommunistiska Parti, som har publicerat ett uttalande. Hela uttalandet finns att läsa på partiets hemsida och Riktpunkt publicerar det i sin helhet […]

Kommentarer är stängda.