Publicerad den 1 kommentar

Europeiska Kommunistiska Initiativet om den ryska invasionen av Ukraina

Tre decennier efter upplösningen av Sovjetunionen och efter det imperialistiska kriget i forna Jugoslavien är det åter krig inom det europeiska territoriet. Den oacceptabla ryska militära invasionen av Ukraina har föranletts av åratal av interventioner av USA, Nato och EU som tillsammans understött den reaktionära regeringen i Kiev, paramilitära och fascistiska grupperingar i Ukraina, samt en ekonomisk, politisk och militär omringning av Ryssland.

De imperialistiska förevändningarna om ”försvar”, ”säkerhet”, och ”garantier” samt de skenheliga orden om fred från USA, Nato och EU — som har massakrerat oskyldiga i Syrien, Libyen, Afghanistan, Mali, etc. — utgör en provokation. Putins antikommunistiska förtal mot bolsjevikerna, Lenin och Sovjetunionen är även det oacceptabelt. Han försöker dölja det faktum att samma folk och etniciteter som har med socialismen levt tillsammans i fred under sju decennier nu genomlider de motgångarna som skapats av kapitalismen.

Bakom förevändningarna och de historielösa predikningarna gömmer sig sanningen att denna imperialistiska konflikt är en sträng tävlan mellan USA-NATO-EU och det kapitalistiska Ryssland om marknadsandelar, energitransportleder, och inflytande. Det är folket som betalar för konsekvenserna av denna konflikt, både med sitt blod och genom att priser på energi, bränsle och andra konsumentprodukter återigen höjs .

Det ligger i folkets intresse att vägra välja mellan två imperialistiska makter och istället organisera en egen självständig kamp mot det imperialistiska kriget.

Folket måste fördöma de borgerliga klasserna och regeringarna i deras länder som är delaktiga i kriget på en rad olika sätt genom utlandsmissioner, Nato-baser inom sina territorium och militär upprustning för EU och Natos behov. De måste kämpa för ett lösgörande från de imperialistiska planerna och stärka kampen för ett utdragande ur de imperialistiska organisationerna Nato och EU så att folken själva kan bli egna härskare i sitt land.

1 svar på “Europeiska Kommunistiska Initiativet om den ryska invasionen av Ukraina

  1. […] PARTIET I ett uttalande har det Europeiska Kommunistiska Initiativet kommenterat den ryska invasionen av Ukraina. Riktpunkt publicerar hela uttalandet nedan och det finns sedan tidigare på Sveriges Kommunistiska Partis hemsida. […]

Kommentarer är stängda.