Publicerad den

Segerdagen är socialismens och folkets dag!

Sedan kapitalismens återupprättande i Ryssland har segerdagen använts i den nationella bourgeoisiens intressen för att stärka sin egen position och legitimitet hos folket. Minnet hos folket är starkt och därför måste även bourgeoisien förhålla sig till det; därför kan man inte ignorera socialismens seger över nazismen, utan man måste anpassa sig till den och den till sig.
De enorma uppoffringar som det sovjetiska folket gjorde i kampen mot nazismen har hedrats på mängder av sätt, av vilka paraderna på segerdagen varit bland de viktigare. Denna tradition fördes vidare från Sovjetunionen till det borgerliga Ryssland, varför man även idag kan se kommunistiska symboler sida vid sida med det kapitalistiska Rysslands fanor. Detta är att göra bruk av historien för sina egna syften; det är att använda folkets historiska seger för att stärka den nationella enheten i Ryssland, trots att motsättningen även där står mellan arbete och kapital.
Vi ser hur kommunistiska symboler och fanor används för att rättfärdiga den imperialistiska invasionen av Ukraina och hur statyer av Lenin reses i ockuperade områden. Detta är av samma anledning: man vill ge ett skimmer av revolutionär legitimitet till sin imperialistiska intervention.
Vi fördömer detta och vi fördömer alla försök att dra socialismen i smutsen.
Vi är stolta över våra fanor och vår historia, eftersom det är en historia av frigörelse, framsteg och kamp. Det är en revolutionär historia som visar socialismens potential och de möjligheter som skulle stå oss till buds i ett annat system. Hur man än använder dem kommer deras budskap aldrig försvinna och vi är övertygade om att folket i slutändan kommer göra upp med dem som gör våld på arvet efter segern.
De som dog i kampen mot nazismen gick främst. De visade vägen mot det även vi strävar efter. De visade vägen mot framtiden.
Vi hedrar dem bäst genom att tvätta bort de fläckar som man försöker smutsa deras minne med när man hissar flaggan i ockuperade områden. Genom att kämpa mot imperialismen och kriget håller vi martyrernas minne vid liv och deras gärning blir lika relevant idag som då, när de sovjetiska soldaterna besegrade nazismen.