Publicerad den

Om överenskommelsen med Turkiet

Överenskommelsen med Turkiet visar än en gång upp Socialdemokraternas sanna natur. Några timmar efter Sveriges och Turkiets bedrövliga överenskommelse kom Turkiets begäran om att få personer som bor i Sverige och fått asyl för att komma undan Turkiets förtryck och dödshot utlämnade.

I sin strävan efter att gå med i NATO förkastar Sveriges borgarklass, och dess socialdemokratiska regering, allt som kallas för mänskliga rättigheter. För att bli fullständig medlem i den imperialistiska militäralliansen NATO går man med på att göra Turkiets sak till sin sak. De som Turkiets regering kallar för terrorister ska också Sveriges regering kalla för terrorister och samarbete mot dessa ska inledas.

Att det här är nivån som Socialdemokraterna lägger sig på för att säkerställa Sveriges medlemskap i NATO förvånar inte oss. Socialdemokraterna har gått från att låtsas vara tveksamma till NATO-medlemskap till att göra vad som helst för att stärka konkurrenskraften hos Sveriges monopolkapital och säkra nya marknader åt detta ‒ inte minst vad gäller vapenförsäljning.

I och med överenskommelsen med Turkiet blir det ännu en gång tydligt att deltagandet i en imperialistisk allians innebär hot mot folkets demokratiska rättigheter, som bara kan återupprättas genom kampen för socialismen.

Sveriges Kommunistiska Parti fördömer den överenskommelse som den socialdemokratiska regeringen har gjort med Turkiets regering, liksom vi fördömer Sveriges inträde i NATO.