Publicerad den

SKP fördömer utlämningarna av kurdiska kämpar till Turkiet

I sin strävan efter gå med i NATO förkastar Sveriges borgarklass och dess socialdemokratiska regering allt som kallas för mänskliga rättigheter.  Sveriges socialdemokratiska regering ingick en bedrövlig överenskommelse med Turkiet om att utlämna kurdiska kommunister och andra kämpar som har bott i Sverige i flera år och som fått asyl för att komma undan Turkiets förtryck och dödshot. 

De kallas för terrorister av Turkiet och Sveriges regering accepterar dessa falska anklagelser och har redan börjat arrestera kurdiska aktivister i samarbete med Turkiets myndigheter. Människor som kämpat för frihet och demokrati grips och utvisas till ett ovisst öde för att Sverige ska få komma med i mördarorganisationen NATO. 

Att lämna ut människor till länder som Turkiet, som använder sig av systematisk tortyr mot sina politiska motståndare strider mot svensk lag och internationella konventioner som Sverige har skrivit under.

Sveriges Kommunistiska Parti fördömer utlämningarna av kurdiska kämpar till Turkiet och fördömer ännu en gång överenskommelsen som den socialdemokratiska regeringen har gjort med Turkiets regering samt fördömer Sveriges inträde i NATO.

Sveriges Kommunistiska Parti