Publicerad den

Uttalande i solidaritet med jordbävningsoffren i Turkiet och Syrien

Sveriges Kommunistiska Parti vill härmed uttrycka sin solidaritet och medkänsla med folken i Turkiet och Syrien som har drabbats av en fruktansvärd naturkatastrof. Vi tänker på de omkomnas familjer och på dem som ännu inte vet vad som hänt deras nära och kära.

Utvecklingen av vetenskap och teknik står idag på en enastående hög nivå. Men tekniken och kunskapen ställs inte i människans tjänst och används inte till sin fulla potential för att skydda människoliv – exempelvis genom att bygga säkra och trygga bostäder, sjukhus och skolor. Istället går resurserna till profit, militär utrustning och imperialistiska krig, och människor betalar för detta med sina liv.

Folken i världen har inte skilda intressen utan förenas av samma förtryck, samma risker och problem. De måste också förenas i gemensam kamp mot det kapitalistiska systemet av exploatering och barbari, och få ett slut på den skrämmande likgiltigheten inför de arbetande människornas livsvillkor.

Sveriges Kommunistiska Parti