Publicerad den

1 maj 2023: Nej till Nato och kapitalismen – ja till fred och socialism!

Nej till Nato och kapitalismen…

Kapitalismen går från kris till kris. Så har det alltid varit och så kommer det att förbli så länge den finns. När Covid-pandemin slog till var ekonomin redan på väg in i lågkonjunktur som då fördjupades av pandemin. I nuläget kämpar människor runt om i världen med ekonomin, efter det att priser på nödvändigheter har skjutit i höjden. Detta har bland annat skyllts på det imperialistiska kriget i Ukraina, men medan arbetarklassen, studenter och pensionärer bär på prishöjningarnas börda, visar storföretagen upp rekordvinster. I Sverige har inte bara priserna höjts avsevärt, utan här har även LO-facken gått ut med att i de pågående löneförhandlingarna siktar de på reallönesäkningar för Sveriges arbetare. De toppstyrda och odemokratiska LO-facken tjänar med sitt klassamarbete inte arbetarna de samlar utan Sveriges monopolkapital, precis som moderpartiet det Socialdemokratiska Arbetarpartiet.

Imperialismen är kapitalismens högsta stadium och under imperialismen är all fred en tillfällig fred. Kriget i Ukraina är ett av alla imperialistiska krig, motiverat som alla andra krig av de olika imperialistiska blockens behov av att säkra tillgång till marknader, resurser och transportvägar. Ett krig för att säkra profiter åt sin sidas monopolkapital helt enkelt. Ett krig som folken, både det ukrainska och det ryska, har inget att vinna på, fast att det är deras liv som står på spel.

Medan kriget i Ukraina, som imperialismens alla andra krig, skördar otaliga liv skickar det västerländska Nato-EU-USA blocket, inklusive Sverige, vapen för miljarder på miljarder i stöd till Ukraina och förlänger igenom det kriget och riskerar vidare eskalering och spridning av kriget. I en tid av urholkad välfärd finns det dock alltid pengar för vapen och krig, för att under kapitalismen är inte staten en neutral aktör utan den representerar kapitalets intresse och inte folkets.

Sveriges regeringar, både den tidigare så kallade ”rödgröna” regeringen ledd av Socialdemokraterna och den högerborgerliga som nu regerar, har använt kriget i Ukraina som ett svepskäl för att ansluta Sverige till Nato. Detta görs inte för det svenska folkets säkerhet, utan för att säkra det svenska monopolkapitalets intressen när den hårdnande imperialistiska konkurrensen gör att den tidigare fasaden av alliansfrihet inte längre gagnas kapitalet. Svenskt Nato-medlemskap är en eskalering som ökar risken för krig och som gör att det kan bli svenska ungdomar som skickas utomlands under en Nato-flagga, för att döda och dö för att säkra det svenska kapitalets intresse.

Detta för att under kapitalismen kommer profiten alltid i första hand. I de dödliga tågolyckorna i Grekland och Nederländerna tidigare i år hade arbetarna varnat om förhållanden som ledde till olyckorna, men profiten var viktigare än säkerheten. Detta också på Stockholms pendeltåg, där lokförarna har varnat om hur säkerheten hotas om tågvärdarna tas bort. Lokförarnas strejk var legitim, oavsett vad borgerligheten har stiftat för arbetarfientligalagar, och i sittagerandevarlokförarna en förebild för Sveriges alla arbetare. SKP ger sitt fulla stöd till lokförarna och deras strejk.

…ja till fred och socialism!

Endast igenom kamp kan arbetarna behålla de rättigheter de har vunnit igenom århundradens kamp. Endast igenom kamp kan arbetarna gå framåt, istället för att utsättas för ständigt försämrade arbetsvillkor, osäkra anställningar, ohälsosamma och till och med farliga arbetsplatser, allt för en lön som äts upp av inflationen och inte räcker till att täcka mat och hyra.

Men kampen får inte endast bli en kamp för bättre arbetsvillkor. Utsugningen av arbetarklassen är ursprunget till kapitalets profiter och kapitalet, och dess statsapparat, skyr inga medel om profiterna hotas. Endast igenom kamp för ett samhälle där folkets behov styr, och inte kapitalets jakt på profiter, kan arbetarklassen befria sig från utsugningen. Endast igenom denna kamp kan arbetarklassen befria sig från imperialismens konstanta krigande och undan borgarklassens härskande, för att själva ta makten och styra över sitt öde.

Det är igenom kampen för socialismen, och krossandet av den kapitalistiska staten, som ett samhälle utan utsugning och krig kan bildas. Gå med oss i vår kamp för socialismen och en annan och mänsklig värld!

Sveriges Kommunistiska Parti

Slut upp på våra arrangemang den 1 maj:

Stockholm
11.30 – 12.30 Södermalmstorg
Manifestation
Tal av Andreas Sörensen, partiordförande
Martin Tairi, förbundsordförande SKU m.fl.

13.00 – 17.00 Solidaritetshuset, Tegelviksgatan 40
Samkväm: kommunistisk gemenskap för fred och rättvisa
Sång och musik, mat och dryck.
Debatt: Hur står det till med klassmedvetenheten i Sverige?

Göteborg
10.00 – 14.00 Järntorget
Bokbord och tidningsförsäljning

Malmö
12.00 – 13.00 Triangeln
Manifestation
Tal av Håkan Jönsson, partisekreterare
Winnie Svendsen, partistyrelsen
SKU m.fl.