Publicerad den

9 maj – socialismens seger över fascismen

Idag för 78 år sedan kapitulerade det nazistiska Tyskland inför det socialistiska Sovjetunionen. Socialismens seger över kapitalismens mest brutala uttryck var ett faktum. Liksom tidigare år hedrar vi alla de miljoner som föll för att göra detta till verklighet, som blev martyrer i den anti-fascistiska kampen. Vi glömmer aldrig.

Segern över nazismen är en milstolpe i folkens och socialismens historia. Trots den ofattbara förstörelsen, skövlandet av hela länder och mordet på hela folk kunde folken i slutändan segra och visa att inte ens kapitalismens i sin mest hänsynslösa och brutala form kan mäta sig mot folkens beslutsamhet och vilja.

Den 9 maj visade varje arbetande människa, varje soldat, varje partisan och varje anti-fascist att segern över fascismen var möjlig – och att den alltid kommer att vara möjlig. Vi knyter våra nävar ännu hårdare inför deras insats.

Vi ser dock med sorg att alla de offer som folken gjorde i kampen mot nazismen inte krossade den, eftersom man inte överallt förmådde rycka upp nazismen och fascismen med rötterna. I alltför få länder kunde kampen mot fascismen knytas ihop med kampen för socialismen; alltför ofta stannade den vid kompromisser.

Därför tvingas vi också se hur samma motsättningar som drog världen in i det krig som avslutades den 9 maj dag för dag skärps även i vår tid. På axlarna av de som kom före oss, fortsätter vi därför att kämpa för samma mål som de – vi kämpar för att krossa nazismen en gång för alla, genom att också krossa kapitalismen. Kampen mot fascismen kan aldrig vara separat från kampen för socialismen.

Vår värld kännetecknas av hårda motsättningar, av en skarp konkurrens som växer fram ur det kapitalistiska systemets själva natur. Alla länders ändlösa expansion i en ändlig värld låter oss skönja den katastrof som väntar oss och den låter oss förstå de krig som nu rasar.

När den ryska imperialismen invaderade Ukraina, var det inte till försvar för den ryska minoriteten i landet, utan till försvar för den ryska bourgeoisiens intressen; när den västerländska imperialismen ryckte in på den ukrainska sidan var det inte av medömkan och solidaritet, utan av en strävan att säkra sina egna intressen mot den ryska konkurrensen. Vi avvisar därför varje illusion, varje lögn om medmänsklighet i konflikten och vi fördömer med skärpa alla försök att smutsa ner den heroiska kampen mot nazismen genom jämförelser med den nuvarande kampen om herravälde.

Idag för 78 år sedan besegrades fascismen och nazismen, dock inte slutgiltigt. Den uppgiften väntar oss. Med lärdomar från gårdagen går vi framtiden till mötes. Vi kommer att avsluta vad segern för 78 år sedan inte förmådde – och de som gav sina liv går framför oss.

Länge leve segern över fascismen och nazismen!