Publicerad den

Solidaritet med Venezuelas kommunister!

Den 11 augusti förbjöds i praktiken Venezuelas Kommunistiska Parti (PCV) efter en juridisk och politisk manöver, där landets högsta domstol tilldelade en annan grupp rätten till namnet. Denna grupp består av medlemmar i regeringspartiet och andra köpta element. Syftet är att skapa ett regeringstroget kommunistparti, som följer den venezuelanska regeringen i dess alltmer omfattande angrepp på landets arbetande befolkning.

Sedan flera år tillbaka har Venezuelas kommunister vägrat stödja Maduro, eftersom politiken som förs är anti-folklig och kommunisterna har därför gått i spetsen för folkets kamp för en bättre situation. Trots flera försök att splittra, sabotera och med våld underkuva kommunisterna har det inte gått – därför har man tagit till den senaste åtgärden.

Sveriges Kommunistiska Parti fördömer å det starkaste all den repression som riktats mot de venezuelanska kommunisterna och som kommunister uttrycker vi vår fullständiga solidaritet med det kämpande folket i Venezuela och dess kommunistiska parti.

Ingen kan förstöra det kommunistiska partiet!
Allt stöd till Venezuelas kommunister!