Publicerad den

Uttalande om valdagen

Använd den kommunistiska valsedeln för att stärka folkets kamp!

Imorgon är det val. De senaste åren har legat som en tung börda över det arbetande folket. Räntorna, inflationen och kriget i Ukraina har pressat vanliga människor i Sverige mer än tidigare. Lönen räcker till mindre än den gjorde tidigare, eftersom priserna gått upp; räntorna har ökat och hyrorna parallellt med dem, vilket har tvingat människor att lägga mer pengar i händerna på bankerna och hyresbolagen. Sist, men inte minst, har man använt det imperialistiska kriget i Ukraina för att rättfärdiga enorma investeringar i militären, samtidigt som välfärden går på knäna.

Det börjar knaka i fogarna. Sjukvården är på bristningsgränsen, vilket de modiga vårdarbetarna visar genom sin strejk. Även andra välfärdssektorer, såsom utbildning, dras med enorma underskott. Att pengar finns har borgerligheten visat – över 100 miljarder kronor ska till Ukraina och tiotals miljarder ska till det egna försvaret. Härom är alla politiker eniga: Det är viktigare med pansarvagnar än med fungerande skola; viktigare med drönare än med bra sjukvård.

Kommunisterna är dock inte eniga. Vi har inga intressen som är skilda från det arbetande folkets intressen. Istället för en förlängning av kriget i Ukraina kräver vi ett stopp för allt stöd till den ukrainska regeringen; istället för militär upprustning kräver vi social upprustning – låt pengarna som pumpas in i militären istället gå till sjukvården och välfärden.

Politik för att lätta arbetarnas börda är nödvändig, men vi vet samtidigt att bördan bara kan lätta tillfälligt. Den ökade pressen kommer med nödvändighet igen under kapitalismen. Därför nöjer vi oss inte med reformer idag, utan vi siktar även på morgondagen – vi vill inget hellre än att ersätta det system som skapar fattigdom, nöd och krig med ett system där arbetarna har makten och där välfärden är till för alla och har högsta prioritet. Mot den mordiska kapitalismen ställer vi arbetarnas socialism.

En röst på SKP, på Sveriges Kommunistiska Parti, är en röst på framtiden. Det är den viktigaste markering som är möjlig att göra, för det är en markering mot hela det kapitalistiska systemet och dess barbari. Därför uppmanar vi hela det arbetande folket i Sverige att använda sin röst för att stärka kommunisterna och därmed stärka kampen mot kapitalismen!

Även om en röst är viktig, sträcker sig vår verksamhet långt utöver valrörelsen. Vi är aktiva i vardagen, på våra arbetsplatser och på gatorna. Vi kämpar där vi kan och gör vad vi förmår. Vi behöver dock bli fler. Låt därför din röst på SKP bli en markering, men låt det inte stanna där. Ta därför kontakt med den kommunistiska rörelsen i Sverige och bli en del av den – kämpa tillsammans med oss, för tillsammans kan vi förändra världen!

Finns inte SKPs valsedlar i din vallokal? Skriv SKP på en blank valsedel.

Sveriges Kommunistiska Parti