Kärnkraften och kyrkoherde Malthus

50 kr

Kategorier: ,

Beskrivning

FÖRORD

Den tekniska och vetenskapliga utvecklingen har under de senaste decennierna varit mycket snabb. Datorer och robotar förändrar produktionsprocessen och ersätter en mängd av tidigare manuella arbeten. Nya energikällor har tagits i bruk och gamla sinar eller blir av ekonomiska eller av miljöskäl passerade. Denna vetenskapliga och tekniska revolution öppnar tidigare oanade möjligheter till ett rikare liv. Men utvecklingen skärper också det kapitalistiska samhällets motsättningar. Monopolkapitalets jakt efter ökade profiter står nu som alltid i motsättning till arbetarklassens krav på social och ekonomisk trygghet och rätten till en god miljö. För kommunister är inte det kapitalistiska samhällets inneboende motsättningar någon ny upptäckt. Kampen för att bryta monopolkapitalets makt måste föras på samhällslivets alla områden. Kommunister tillhör dock inte dem som ser någon lösning på dagens problem i att bekämpa produktivkrafternas utveckling eller i en återgång till tidigare produktionsformer. Alla progressiva krafter måste tillsammans kämpa för att förändra ägandet och därmed utnyttjandet av de enorma rikedomar som i dag är möjliga att framställa. Denna skrift ger en mängd vetenskapliga fakta och goda argument i den nu aktuella debatten om Sveriges framtida energipolitik. »Kärnkraften och kyrkoherde Malthus» innehåller i huvudsak artiklar som John Takman låtit publicera i tidningen Norrskensflamman. JT medarbetar varannan onsdag i Nfl med en kolumn om energifrågor, medicinska frågor och vetenskapliga problem. Dessutom medarbetar JT flitigt som utrikespolitisk skribent Låt mig uttrycka förhoppningen att denna skrift också leder till ett ökat intresse för tidningen Norrskensflamman och därmed till möjligheten att regelbundet få kommunistiska kommentarer till händelser såväl inom som utanför vårt lands gränser.

Rolf Hagel

Kärnkraften var ingen kontroversiell fråga i Sverige förrän 1973. Samtliga riksdagspartier gav oreserverat sitt stöd åt den svenska kärnkraftens utbyggnad t o m de elva första reaktorerna. Denna bok är ett urval av de många artiklar John Takman skrivit under åren 1974–1980 om hela det frågekomplex som behandlas i den aktuella debatten i Sverige. Som kommunistisk ledamot av Stockholms kommunfullmäktige 1954-1970 och riksdagsman 1971-1976 var han sällsynt väl placerad för att på grundval – av egna erfarenheter och dokumentariskt material skildra den helomvändning i energifrågan som två riksdagspartier, centern och vpk, gjorde från sommaren 1973. John Takman har tillhört de ledande i alla de internationella kampanjerna mot kärnvapnen sedan Hiroshima och Nagasaki. Som ledamot av Aka-utredningen om radioaktivt avfall (1973-1976) fick han tillfälle att grundligt studera kärnkraften för fredligt bruk i alla dess aspekter i Sverige, Frankrike, USA och Sovjetunionen. John Takman är medicine dr och var under mänga är social-läkare, senare överläkare, i Stockholms stads barnavårdsnämnd. Bland hans tidigare böcker märks Vår vid Sydkinesiska sjön (1959), Ungdomspsykiatri (1962), Vietnam – ockupanterna och folket (1965), Socialmedicinsk vardag (1966), Napalm (1967) och The Gypsies in Sweden (1976).

Ytterligare information

Vikt 180 g
Författare

John Takman