Stalin-Churchill-Roosevelt: Korrespondens 1941-1945, del I-II

100 kr

Artikelnr: 0078 Kategorier: ,

Beskrivning

Korrespondens 1941 – 1945

Många viktiga sidor av SSSR: s relationer till sina västliga partners i den antinazistiska koalitionen har fått sin belysning på sidorna i detta verk. En uppräkning av enbart ett fåtal frågor, som berörs i de publicerade dokumenten, visar hur bred sfären för samarbetet mellan SSSR, USA och Eng-land var under kriget. Deltagarna i koalitionen lade grunden till gemensamma aktioner mot det nazistiska Tyskland och därefter även mot det militaristiska Japan, de kom överens om de principer, enligt vilka Sovjetunionen fick en viss mängd krigsmateriel från USA och England, de utarbetade en gemensam politik med avseende på Italiens utträde ur kriget, de enades beträffande folkens nationella befrielsekamp i de europeiska länder som ockuperats av nazisterna, beträffande de grundläggande principerna för bildandet av Förenta Nationerna.

Ytterligare information

Vikt 639 g