Publicerad den 4 kommentarer

Klassallians mot monopolföretagens stat: fördömande av statens agerande i relation till Covid-19

Arkivbild från SKP:s valupptakt i Malmö 2018.

Staten kalkylerar med människors liv

Statens myndigheter har anammat en taktik som går ut på ”kontrollerad spridning”. Taktiken presenteras som om den hade vår hälsa i åtanke, men i själva verket betyder ”kontrollerad” ingenting annat än att smittspridningens grad anpassas till de stora företagens vinster, utan någon hänsyn alls till människors liv och hälsa. Samtidigt som de få intensivvårdsplatser som finns fylls upp, ställs operationer in och sjuka uppmanas att inte söka vård och hänvisas istället till sjukvårdsupplysning som i princip är omöjlig att nå fram till. De lägre klassernas liv och död räknas inte i statens ekonomiska kalkyler där det gäller att rädda de svenska monopolens vinster.

Från och med den 27:e mars gäller nya prioriteringar inom vården, de så kallade ”Nationella principerna för prioritering inom intensivvård under extraordinära förhållanden”. I dessa framgår att staten kallt räknar med att offra människor även inom ”prioriteringskategori 1”, där de som har mycket goda chanser att överleva ingår. Även människor som i övrigt är friska låter man alltså dö på grund av ”resursbrist”. Resursbristen är naturligtvis skapad och noggrant upprätthållen av kapitalet självt för att inte behöva slösa sina dyrbara vinster – vinster som de uteslutande utvinner från arbetarnas arbete. Resurser är inget naturfenomen utan en prioritering; staten bortprioriterar helt öppet arbetarnas, fattigpensionärernas, studenternas och egen- och familjeföretagarnas hälsa till förmån för de svenska monopolkapitalisternas konkurrenskraft.

Samtidig som staten cyniskt planerar att offra människor med mycket goda chanser att överleva, gödslar den miljarder över storkapitalisterna. Statsministern gråter krokodiltårar i tv-sända tal samtidigt som statsapparaten lägger över ansvaret för människors överlevnad på individen. Ett liv är inte värt något alls i deras ekonomiska kalkyler, men vinsterna är heliga, för om de inte hela tiden ökar hamnar hela deras system i kris. Deras system är bankrutt.

De räknar kallt med att Sveriges arbetarklass, studenter, egenföretagare och pensionärer ska acceptera detta. Men vi kan inte acceptera det oacceptabla. Inga människor ska betala med sitt liv och sin hälsa för att rädda kapitalisternas vinster. Vi säger därför:

 • Inte en enda människa ska bortprioriteras i vården!

Inga illusioner om statens roll under krisen

Covid-19 är en fruktansvärd pandemi men den används också av de kapitalistiska staterna och deras mediekanaler för att dölja den överproduktionskris som stundar. Kapitalismens kriser, som kommer allt tätare, innebär alltid hårda angrepp på arbetarklassen och de andra utsugna skikten i samhället och den här gången passar staten på att använda oron för att skynda igenom så mycket subventioner och lagar som möjligt till förmån för det svenska kapitalets konkurrenskraft i relation till övriga världen. Detta kommer leda till större arbetslöshet, otrygga anställningar och sämre vård och utbildning för arbetarna och stora framtida aktieutdelningar för kapitalisterna.

 • Arbetare, låt dig inte luras, vi sitter inte i samma båt som våra chefer! Arbetarmakt är den enda lösningen för oss.

Statens roll är att servera monopolkapitalet det den behöver för att säkra sina vinster. Den har hittills utlovat stödpaket på 1300 miljarder kronor som är konstruerat så att det nästan undantagslöst ska tillfalla de stora monopolen.

Staten säger sig värna egenföretagare och familjeföretag men visar sin verkliga karaktär genom att inte hjälpa dem. Kapitalismens ekonomiska kriser som kommer med jämna mellanrum slår alltid ut de små samtidigt som de stora tar deras marknadsandelar. Detta är vad staten försöker förstärka även i denna kris.

 • Egen- och familjeföretagare, se igenom deras lögner! Det här samhällssystemet är inte till för dig; gör gemensam sak med arbetarklassen för att tillgodose våra gemensamma behov!

Klassalliansens krav
SKP uppmanar till upprättandet av en allians mellan arbetare, tjänstemän, studenter och egenföretagare med kamp för genomdrivandet av följande krav:

 • Alla miljarder som går till subventioner för kapitalets uteblivna vinster ska allokeras om till sjukvård, utbildning och ekonomiskt stöd till arbetare, arbetslösa, pensionärer och egen- och familjeföretagare. De stora monopolen har hittills stulit alla samhällets resurser.
 • Stäng ner alla icke-samhällsnödvändiga arbetsplatser för att begränsa smittspridningen och betala ut lönerna normalt till alla arbetare. Arbetet för att tillverka vaccin måste intensifieras, så att vi med så få förlorade människoliv som möjligt kan komma ur pandemin.
 • Acceptera inga varsel från storföretagen; deras kapitalackumulation och vinster som arbetarna jobbat ihop åt dem sedan årtionden räcker gott och väl för att fortsätta betala ut löner utan produktion.
 • Riktad hjälp till egen- och familjeföretagare genom utbetalning av medianlön till dem under krisen. Total avskrivning av hela det arbetande folkets, inklusive egen- och familjeföretagarnas, skulder till bankerna.
 • De som fortsatt måste arbeta inom samhällsnödvändig sektor måste få allt nödvändig skydd i form av skyddsutrustning och övrig arbetsmiljö anpassad efter risker för smittspridning. Dessa arbetare måste också kompenseras med permanenta lönepåslag på 3000 kr var och fördubblad semester när corona-epidemin gått över. Sjukdomsfrånvaro ska kompenseras med 100 % av lönen.
 • Kontinuerliga tester ska ske på veckobasis för alla som måste vara kvar i arbete. Alla med sjukdomssymptom ska också testas för att kunna isoleras. Omfattningen av testningen i allmänhet måste ökas kraftigt.
 • Mångdubbla antalet permanenta intensivvårdsplatser. Rusta omedelbart upp vården och utrusta vården så att den motsvarar folkets behov. Inga besparingar inom något område, varken under krisen eller efter krisen. Låt kapitalisterna betala för allt!
 • Ställ in militärövningen Aurora 20, som är tänkt att genomföras i maj/juni i NATOs regi. Att husera 25 000 soldater som tränas inför imperialistiska interventioner var oacceptabelt även innan Covid-19 men är nu helt oacceptabelt även av smittspridningsskäl.

Partistyrelsen

Sveriges Kommunistiska Parti

4 reaktioner på “Klassallians mot monopolföretagens stat: fördömande av statens agerande i relation till Covid-19

 1. […] Se Sveriges Kommunistiska Partis krav på hantering av coronapandemin här: Klassallians mot monopolföretagens stat: fördömande av statens agerande i relation till Covid-19 … […]

 2. […] kräver dessutom i sitt senaste uttalande […]

 3. […] KILDEr:”KLASSALLIANS MOT MONOPOLFÖRETAGENS STAT: FÖRDÖMANDE AV STATENS AGERANDE I RELATION TILL COVID-19” […]

 4. […] Läs SKPs program för den kapitalistiska krisen under COVID-19: Klassallians mot monopolföretagens stat: fördömande av statens agerande i relation till Covid-19 … […]

Kommentarer är stängda.