Publicerad den

Stöd arbetarnas och folkets protester i Kazakstan!

Höjda priser på bränsle blev den tändande gnistan i ett Kazakstan präglat av arbetslöshet, fattigdom och massuppsägningar. När de kampvana oljearbetarna i södra delen av landet tog till gatorna för att lufta sitt missnöje tog det inte många dagar innan hela landet var på fötterna. Missnöjet är utbrett och allt som behövdes var en tändande gnista och landet sattes i brand.

Arbetarnas krav på bättre arbetsvillkor, löner och levnadsvillkor är legitima och de kazakiska kommunisternas stöd till de kämpande arbetarna är föredömligt. Vi ger dem vårt fulla stöd och ställer oss bakom de krav som Kazakstans Socialistiska Rörelse ställer:

  • Ett omedelbart slut på angreppen mot folket och ett bortdragande av soldaterna från städerna!
  • Ett omedelbart avsked av alla Nazarbajevs tjänstemän, inklusive president Tokajev!
  • Släpp alla politiska fångar och häktade!
  • Garantera rätten att bilda egna fackföreningar och politiska partier och garantera strejk- och mötesfriheten!
  • Legalisera det förbjudna Kazakstans Kommunistiska Parti och Kazakstans Socialistiska Rörelse!
  • Vi uppmanar det arbetande folket i landet att i praktiken genomföra kraven från de avrättade oljearbetarna i Zhanaozen – att under arbetarkollektivens kontroll nationalisera hela gruvindustrin och landets all tungindustri!

Vi ser samtidigt hur den utländska inblandningen ökar. Ryssland utlovar soldater, USA ser sin chans att utvidga sin intressesfär och Turkiet har stora intressen i att bevara den nuvarande regeringen. Vi avvisar varje utländsk inblandning i landet – situationen i landet måste lösas av det arbetande folket i Kazakstan och ingen annan.

Allt stöd till Kazakstan kämpande arbetare!
Länge leve Kazakstans Socialistiska Rörelse!