Publicerad den 2 kommentarer

Gemensamt uttalande om Ukraina från kommunisterna i Sverige och Finland

Vi väljer inte mellan imperialisterna; vi väljer socialism!

De undertecknande kommunistiska partierna i Sverige och Finland uttalar att ställda inför de tilltagande motsättningarna i regionen i och omkring Ukraina, att vi vägrar välja mellan de rivaliserade imperialistiska makterna.

Den pågående konflikten i östra Ukraina har sina rötter i de ökande motsättningarna inom det kapitalistiska-imperialistiska systemet och för arbetarna kan ingen sida vara att föredra framför den andra.

Varje sida agerar utifrån sina egna intressen, utifrån sina respektive monopols intressen av att utöka sina operationen och sin utsugning av de arbetande folken i regionen. I slutändan är det bara den nakna profitens motiv som driver monopolen.

Efter kontrarevolutionen i östra Europa har folken i regionen upplevt den västerländska imperialismens snabba expansion samtidigt som de nationella borgerligheterna i respektive land utökat sina operationer. Den västerländska imperialismens intressen har ofta sammanfallit med de nationella borgerligheterna i de forna socialistiska ländernas intressen, vilket understött NATOs expansion österut.

Denna utveckling sätter en ökad press på den ryska borgerligheten, som sett sin intressesfär bli allt mer begränsad. Fram tills för ett decennium sedan kunde den inte på allvar hävda sig, men sedan dess har den ryska imperialismen blivit starkare och är mer vaksam i försvaret av sina intressen. Detta ser vi i Syrien, Vitryssland, Georgien, Kazakstan och nu i östra Ukraina.

Folken i dessa områden lider under de imperialistiska motsättningarna och vi avvisar med bestämdhet idén om Ryssland som anti-imperialistiskt, som ett värn och skydd mot västerländsk imperialism.

De nordiska länderna

Vi lever och arbetar i de nordiska länderna och kan med egna ögon se hur borgerligheten i våra respektive länder deltar och använder dessa motsättningar för att stärka sina egna intressen. Vi kan se hur våra länder allt tydligare dras in i motsättningarna som skakar världen.

Genom allt starkare band med NATO och de militära strukturerna i EU ansluter regeringarna i de nordiska länderna sin egen imperialistiska politik med den US-amerikanska. Det betyder att regeringarna i våra länder intar en allt aggressiv position i relation till sina imperialistiska konkurrenter och därmed drar de oss allt närmare kriget.

Som kommunister avvisar vi denna utveckling och vi säger rakt ut att utvecklingens riktning bara kommer att vara anti-folklig.

Kampen för vår regions lösgörande från NATO förblir en av våra viktigaste uppgifter.

Därför kämpar vi för ett omedelbart upphörande av allt samarbete mellan Sverige och Finland å ena sidan och NATO å den andra.

Därför kämpar vi för ett omedelbart lösgörande av hela den nordiska regionen från NATO.

Därför kämpar vi för en ökad kamp mot närvaron av NATO-trupper i de nordiska länderna.

Vi vet att de skarpare motsättningarna mellan de imperialistiska blocken är oundvikliga under imperialismen, varför vi också lyfter socialismen som den enda långsiktiga lösningen på den situation vi står inför.

Det förblir de kommunistiska partiernas uppgift att leda vägen framåt mot socialismen och att göra det fritt från de imperialistiska makternas inblandning; vi är starka i övertygelsen om att de arbetande folken i våra länder kommer att kunna spela en avgörande roll i kampen.

Sveriges Kommunistiska Parti
Kommunistiska Arbetarpartiet (Finland)

2 svar på “Gemensamt uttalande om Ukraina från kommunisterna i Sverige och Finland

  1. […] publicerat ett uttalande om de motsättningar som nu lett till krig i Ukraina. Uttalandet finns på Sveriges Kommunistiska Partis hemsida och Riktpunkt publicerar det i sin helhet […]

  2. […] parere simile anche i due partiti di tendenza marxista-leninista: in una nota congiunta diffusa a fine febbraio, il Partito Comunista Svedese (Sveriges Kommunistiska Parti, SKP) e il […]

Kommentarer är stängda.