Publicerad den 2 kommentarer

Nej till stöd till Ukraina; nej till NATO!

På söndagskvällen meddelade Magdalena Andersson att tusentals vapen och över hundratusen fältransoner kommer att skickas till den ukrainska armén. Över en miljard kronor kommer också att gå till nödhjälp i Ukraina men också till armén.

Det går inte att se det på annat sätt än att Sverige bidrar till ytterligare eskalation i området och att det i kombination med andra åtgärder, såsom sanktioner, förvärrar situationen. Det är en eskalation, precis som den höjda beredskapen Ryssland infört för sina kärnvapentrupper och det höjer spänningarna i världen, vilket i slutändan också ökar risken för ett allmänt imperialistiskt krig.

Därför motsätter vi oss allt militärt och politiskt stöd till Ukraina. Det är inte ett stöd för fred, utan ett stöd för krig.

Roten till kriget står att finna i själva det kapitalistiska-imperialistiska systemet, vars själva logik obönhörligen skärper alla motsättningar, i det att det tvingar varje företag att ständigt växa. Detta ständiga växande tar slut när det möter andra företags ständiga växande. Så uppstår slitningar och slutligen krig.

Rysslands invasion av Ukraina är lika mycket uttryck för detta som de NATO-ledda krigen i Afghanistan och Irak. De är alla imperialistiska krig som expanderar de egna monopolens baser och stärker deras geopolitiska positioner.

Ingenstans stärks det arbetande folkets positioner av detta, utan folket är alltid förlorarna.

Därför motsätter vi oss inte bara allt militärt och politiskt stöd till Ukraina, utan också varje övning, varje närmande och varje avtal med NATO, vilket bereder vägen för en skärpning av motsättningarna och driver fram ett ännu större och ännu mer dödligt imperialistiskt krig.

I ett system där motsättningarna med nödvändighet måste skärpas finns det ingen plats för mänsklighet. Där krig blir ett måste, kan människan i slutändan inte existera.

Därför tar vi också ställning mot hela det kapitalistiska-imperialistiska systemet, som överallt hotar människan och mänskligheten med sina oundvikliga krig.

Därför tar vi också ställning för socialismen, det enda alternativet till imperialismens krig och exploatering.

2 svar på “Nej till stöd till Ukraina; nej till NATO!

  1. […] beslut att skicka militärt stöd till den ukrainska regeringen. Uttalandet har publicerats på partiets hemsida och Riktpunkt publicerar det i sin helhet […]

  2. […] har från första början motsatt sig varje stöd till såväl Ukraina som Ryssland och har visat att kriget är ett imperialistiskt krig, där två folk som levt tillsammans i […]

Kommentarer är stängda.