Publicerad den

Häv alla sanktioner mot Syrien!

©Europeiska Unionen, 2023 (fotograf: Begum Iman)

Jordbävningen som ägde rum i början av veckan har resulterat i långt över 20 000 dödsfall och dödssiffran väntas stiga ytterligare. I solidaritet med de drabbade har vårt parti inlett en insamling till stöd för kommunisternas arbete i Turkiet. Det är dock inte den enda åtgärden som är absolut nödvändig.

Sedan flera år tillbaka lider det syriska folket under kriminella sanktioner som riktats mot landet från NATO, EU och USA. Sanktionerna – för att inte nämna de krigshandlingar som riktats mot det syriska folket – har skapat obeskrivliga hinder för folket att ta sig över. I de jordbävningsdrabbade områdena i Syrien är därför nöden stor och sanktionerna som även Sverige bidrar till gör bördan som ett redan prövat folk måste bära än större.

Det finns aldrig ursäkter för de sanktioner som riktas mot hela folk och det finns i synnerhet ingen ursäkt för de sanktioner som idag riktas mot Syrien, för att det euro-atlantiska kapitalet ska kunna fortsätta sin kamp mot sina konkurrenter.

Vi kräver och kämpar därför för ett omedelbart hävande av alla sanktioner mot Syrien och att humanitär hjälp även skickas dit.

Sveriges Kommunistiska Parti

Bild: © Europeiska Unionen, 2023 (fotograf: Begum Iman)