Covid

Vägra betala för krisen!

Den kris vi nu befinner oss i på grund av Corona är ingen ny sorts kris. Kapitalismen hamnar regelbundet i kris. Hundratusentals människor förlorar sina arbeten och de bördor krisen lägger på storföretagen täcks upp av staten i form av mångmiljardbidrag. Folket får däremot sänkta löner och mer omfattande nedskärningar ett se fram emot. Det arbetande folket – arbetarklassen, små- och egenföretagare, studenter och pensionärer m.fl. – får i slutändan ta smällen.

Det är tydligare än någonsin att det kapitalistiska systemet inte kan garantera en trygg tillvaro för det arbetande folket. Eländet ökar samtidigt som storföretagen kommer återhämta sig och öka utplundringen av folket.

SKP har under pandemin antagit en rad uttalande med förslag på åtgärder som omedelbart måste genomföras för att stävja krisens mest akuta brister. Dessa har vi samlat här på denna sida.

Det är i slutändan en omöjlighet ur både epidemiologisk och allmän synpunkt att garantera det arbetande folket liv, hälsa och välmående i ett samhälle där de konstant utsätts för angrepp och där deras livsvillkor hela tiden försämras för att garantera monopolens profit och deras konkurrensmässighet i förhållande till monopolen i andra länder. Den centrala planering som krävs för detta är omöjlig att genomföra under kapitalismen och kräver istället ett socialistiskt produktionssätt. Detta och de åtgärder vi föreslår uppmärksammar vi nu i en kampanj.

Vill du hjälpa SKP i kampanjen? Maila skp@skp.se

Relaterade uttalanden

Ledarartikel från Riktpunkt nr 1, 2021: Vem står på folkets sida?
29 januari, 2021

Nyårshälsning
31 december, 2020

Klassallians mot monopolföretagens stat: fördömande av statens agerande i relation till Covid-19
3 april, 2020

Den världskommunistiska rörelsen kräver omedelbara åtgärder för att skydda folkens hälsa och rättigheter
31 mars, 2020

Corona och kapitalismen
23 mars, 2020

Uttalande från Europeiska Kommunistiska Initiativet om coronavirus-epidemin
17 mars, 2020

Lägg bördan för corona på kapitalismen!
13 mars, 2020

Ett urval av artiklar från Riktpunkt – en klassmedveten tidning!

Ättestupan tillbaka – i Region Skåne
2020-12-20

Corona-kommissionen befäster den kapitalistiska staten och klassförtrycket
2020-09-12

Profit på Covid-19 – Giesecke och läkemedelskapitalet
2020-08-24

Fattigdom i coronakrisens fotspår
2020-05-14

Coronakrisen och bostadsmarknaden
2020-04-16

Ungkommunister världen över om coronavirus-pandemin
2020-04-06