Etikett: Uttalande

Avskaffa studiemedlet

Moderaternas förslag om att sänka bidragsdelen av studiemedlet är ett hån gentemot alla landets studenter.  Studenterna har det tufft redan som det är att få ekonomin att gå runt varje månad. Allt för många studenter …

Stoppa det smygande övertagandet av Ukraina!

De pågående händelserna i Ukraina blir alltmer alarmerande och drastiska. I ett flertal regioner har välorganiserade radikala grupper tagit makten med våld. Det är inga öppenhjärtliga förespråkare för humanitära rättigheter som satt tonen men väl …

SJ- en parasiternas dans runt guldkalven

Såväl den svenska allmänheten som industriföretagen har under de senaste 20 åren fått lära sig att SJ är ett transportföretag som ibland fungerar och ibland inte. Det har blivit en del av vardagen för alla …

Vem tände på luntan?

Hundra år efter första världskrigets utbrott upplever vi en förnyad debatt om frågan vem som tände på luntan. Vid ifrågasättandet av den tyska imperialismens huvudansvar för det mer än fyraåriga slaktandet av folken handlar det …

För en ny skattepolitik

Inför valet 2014 tycks även frågan om skatterna bli en tvistefråga. Valfläsk serveras i form av ett femte jobbskatteavdrag. Detta kommer att öka budgetunderskottet med 37 miljarder. Dessa pengar och 38 miljarder i EU-avgift skulle …