Etikett: SKP

Till Chiles Kommunistiska Parti

Centralkommittén Internationella avdelningen Sveriges Kommunistiska Parti vill till våra chilenska kamrater översända sina varmaste hälsningar och gratulationer till den storslagna segern i valet till ny ordförande för den chilenska fackföreningsrörelsen. Vi har noterat att när …

För kommunism – mot historieförfalskning

Idag, den 23 augusti hålls en internationell minnesdag, i Sverige arrangerad av organisationen Upplysning om kommunismen (UOK), en organisation som är knuten till Svensk Näringslivs tankesmedja Timbro, för att lyfta upp det som kallas kommunismens, …

Förbjud bemanningsföretagen

I valkampanjen inför riksdagsvalet i september 1932 drev SKP en i det närmaste ursinnig valkampanj som präglades av framförallt två krav: Förbjud bemanningsföretagen samt att militären under fredstid skulle förbjudas att lämna kasernområdena. Bakgrunden till …

SKP-tal vid La Mano (Stockholm) 2012

Kjell Bygdén, SKP:s internationella sekreterare, talar vid La Mano-monumentet i Stockholm, vid arbetarrörelsens gemensamma 1 maj-manifestation. Kamrater, fredsvänner, antiimperialister och antifascister, det är ju så länge sedan, säger säkert många om spanska klasskriget och tycker …
Gävle: Kapitalismen visar sitt rätta ansikte

Gävle: Kapitalismen visar sitt rätta ansikte

Under en förhållande vis kort period har Gävleborna på ett mycket bryskt sätt fått sig en rejäl lektion i politisk ekonomi genom den handfasta undervisning i ämnet som getts via företag som hela tiden visat …